Dünyamıza hoş geldiniz...

Mimaki hakkında

Go Back

Çevre Politikası

Mimaki kendisini çevreyi korumaya adamıştır. Etkin bir çevre yönetim sistemine yönelik katı kriterleri bulunan uluslararası ISO 14001 sertifikasına sahiptir.

Çevre İlkemiz

 • Sürdürülebilirlik çabalarımızı, tüm çalışanların çevre politikalarımızın farkında olmasını sağlayacak açık adımlarla, sistematik ve sürekli olarak iyileştirmek üzere tasarlanmış kurumsal çapta politikalar.
 • Yasal zorunlulukların yanı sıra bir dizi bağımsız iç standardın da arasında yer aldığı, çevresel sürdürülebilirlikle ilgili tüm yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uygunluk.
 • Aşağıda belirtilen faaliyetlerin de arasında yer aldığı, kaynakları ve enerjiyi korumaya yönelik verimli şirket eylemleri ve iş akışları:
  • Elektrik, yakıt, doğal kaynaklar ve enerjinin yanı sıra endüstriyel atık emisyonlarının tüketimini azaltmak.
  • Malzemeleri ayırarak geri dönüşümü teşvik etmek.
  • Zararlı kimyasalları kontrol ederek çevre kirliliğini önlemek.
  • Çevre dostu ürün tasarımını teşvik etmek.
  • Üretim sürecinde arıza oranını düşürerek israfı azaltmak.
  • Sürdürülebilirlik sorunlarını ele almak için karşılaştırmalı düzeltici önlem süreçlerini uygulamak.
 • İşbirlikçi sürdürülebilirlik çabaları üzerindeki etkimizi genişletmek ve genel sürdürülebilirlik çabalarını kendi şirketimiz dışında da artırmak için tedarik zincirimizdeki ortakları ve diğer paydaşları eğitmek.
 • Çevre dostu ürünlerimizin satışlarını artırmak.
 • Müşterilerin kendi sürdürülebilirlik çabalarını geliştirmelerine yardımcı olmak.

Mimaki Eurasia olarak bu kurumsal hedefleri benimseyerek mümkün olan her yerde atık, enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarını azaltmaya çalışıyoruz.

Mimaki Eurasia

location image