Dünyamıza hoş geldiniz...

Mimaki hakkında

Go Back

Inkjet Teknolojisi

Çevre dostu inkjet teknolojileri

Mimaki, piyasada inkjet baskı teknolojilerini teşvik ederek, talep üzerine baskıda çevre dostu stratejilerin benimsenmesine destek olmaktadır. Bu teknolojiler, yalnızca gerekli olan baskının yapılmasıyla, kullanıcıların aşırı miktarda stok tutma zorunluluğunu ve buna bağlı oluşan israfı azaltmayı sağlar.

Inkjet baskı teknolojileri, baskı kalıplarına duyulan ihtiyacı ve geleneksel baskı işlemleri için gerekli olan kimyasal, su ve enerji tüketimini de ortadan kaldırır. Ayrıca boya yalnızca görselin bulunduğu alana uygulandığından, bu teknolojiler geleneksel baskı sistemlerinden daha az boya kullanır ve hem boya haznelerinin temizlenmesini hem de buna bağlı oluşan boya atıklarının bertaraf edilmesini gerektirmez.

Mimaki, en gelişmiş inkjet çözümleri teşvik etmek için bir inkjet laboratuvarı kurmuştur. Bu, yalnızca grafik sanatlardaki hedef pazarlarımız için yenilikçi çözümler sağlamakla kalmayıp aynı zamanda inkjet teknolojilerinin diğer endüstrilerde kullanımını keşfetmemize de olanak vermektedir. Buna örnek olarak, inkjet baskı sistemlerindeki kafalarda optimum performansın oluşturulması için, püskürtülen boya damlacıklarını izlemek üzere tasarlanmış bir makine olan JetLyzer’ın geliştirilmesini vermek mümkündür. Bu projeler, grafik sanatlarda ve diğer alanlarda daha düşük maliyetli, daha çevre dostu üretim süreçleri geliştirmeye yönelik sürekli çabalarımıza katkıda bulunmaktadır.

Azaltılan çevresel yükler

Tarih boyunca, dış mekan tabela baskılarında, hem dayanıklılıkları hem de güneş, yağmur ve rüzgardan kaynaklanan bozulmaya karşı dirençleri nedeniyle solvent boyalar kullanılmıştır. Ancak solvent boyalar, kokulara ve sikloheksanon gibi yüksek miktarda kimyasal yüklü maddelerin atmosfere salınmasına neden olan uçucu organik bileşenler (VOC) yayar. İnsanın çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltma girişimleri arttıkça, solvent boyalar da gözden düşmektedir.

Bu sorunun üzerine eğilmek amacıyla Mimaki, 2002 yılında dünyanın ilk inkjet baskı makinesini ve az kokulu solvent boyasını geliştirmiştir. 2008 yılında ise boya tutunmasından taviz vermeden çevresel yükü azaltan yeni bir eko-solvent boya olan Eco-HS1’i geliştirerek bu çalışmalarına devam etmiştir.

2004 yılında, Mimaki ozon veya VOC oluşturmayan UV kürlenmeli bir inkjet baskı makinesini piyasaya sürmüştür. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde ise, rakiplerinin önüne geçerek, geleneksel UV ışını sistemlerinin enerjisinin yarısını kullanan bir UV-LED kürlenmeli inkjet baskı makinesini pazara tanıtmıştır. Günümüzde UV-LED kürleme sistemi, UV kürlenmeli inkjet baskı makinesi üreticileri arasında en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.

Mimaki olarak UV inkjet baskının çevresel açıdan daha sürdürülebilir hale getirilmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz.

Mimaki Eurasia

location image